നിർമ്മാതാവ് : പുഴു റിഡ്യൂസർ , ലോ ബാക്ക്‌ലാഷ് റിഡ്യൂസർ, പ്ലാനറ്ററി ഗിയർബോക്‌സ്, സ്പീഡ് റിഡ്യൂസർ, വേരിയേറ്റർ, ഹെലിക്കൽ ഗിയർ, സ്പൈറൽ ബെവൽ ഗിയർ, ട്രാക്ടർ ഗിയർ, ട്രക്ക് ഗിയർ, ഹൈഡ്രോളിക്, പമ്പ്, പുള്ളി, പിറ്റോ ഷാഫ്റ്റ്, സ്ക്രൂ ജാക്ക്, മോട്ടോർ .
എവർ-പവർ ഇൻഡസ്ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ് ഉൽപ്പന്നം എവർ-പവർ എവർ-പവറുമായി ബന്ധപ്പെടുക ചൈന എവർ പവർ വാർത്ത എവർ പവർ